scheiden

leerdoelen

De leerling kan...

...filtreren, destilleren, indampen, adsorberen, extraheren en chromatografie uitvoeren in het practicumlokaal

...uit een beschrijving een scheidingsmethode herkennen en benoemen

...na omschrijving van een mengsel waarin eigenschappen van de stoffen uit het mengsel genoemd zijn een geschikte scheidingsmethode kiezen, beschrijven, benoemen en de keuze hiervoor onderbouwen

...op molecuulniveau (microniveau)  beschrijven of in tekeningen weergeven wat er tijdens een scheiding gebeurt

 ...uit een tekening op molecuulniveau afleiden of sprake is van scheiden of mengen, zuivere stof of mengsel 

begripsproblemen

Het gebruiken van de juiste vaktaal is voor veel leerlingen lastig. Het is belangrijk dat ze dit goed leren, omdat scheikunde een zeer talig vak is.

Het verschil tussen verdampen en indampen, zeven en filtreren, condenseren en destilleren kan lang schimmig blijven. Oefeningen waarbij het juiste begrip ingevuld moet worden kunnen hier goed bij helpen.

Moedig leerlingen aan om bij het beantwoorden van vragen uit het boek steeds uit hun begrippenlijst te putten.