Vergeten

Dinsdagmiddag 5e uur H3f*. De regen komt met bakken uit de lucht, je kan door de ramen eigenlijk niets meer van de buitenwereld zien. Sofies* blik blijft een tijdje hangen op de beweging van het water. Er wordt hier en daar gefluisterd. Ze hebben straks buitengym. Classroomscreen.com tikt vredig de laatste twee minuten voor opdracht 16 weg. Applaus! De tijd is om. Ik vraag ze de wisbordjes omhoog te houden. Ik had het al gezien bij het rondlopen, wat we vorige les geoefend hebben en wat ze herhaald hebben in het huiswerk is bijna niet blijven hangen.

Laatst zag ik op Twitter @bijlesduits de vergeetcurve van Ebbinghaus weer eens langskomen.

Zo snel vergeten we nieuwe stof o o o 100 75 50 25 100% 6 Tijd in dagen 20 minuten 58,2% 2 1 uur 44,2% 9 uur 35,8% 1 dag 33,7% 4 2 dagen 27,8% 6 dagen 25,4%

Na 20 minuten herhalen, na een dag herhalen (dat is inderdaad wat lastig als je de leerlingen alleen op dinsdag en vrijdag ziet), na een week herhalen...zo komt het in het lange-termijn geheugen. Dat stond ook in Wijze lessen (http://www.wijzelessen.nu/):

Huiswerk doen is herhalen. Dat was volgens haar wisbordje bij Sofie niet gelukt. Er stonden nochtans wel goed-uitziende antwoorden bij opgave 14 en 15 in haar schrift...misschien toch overgeschreven, haar ouders reageren nogal fel op rode blokjes in SOM.

Afgesproken is dat de docenten in H3f het huiswerk elke les controleren. Ik heb me laten overhalen dit via tijdrovende schriftcontroles te doen, Sofies argument was: anders doet u er niks mee. Dat we de opgaven nabespreken, en dat ik daarna via een vergelijkbare opgave test of het geland is, staat voor haar los van het maken van de opgaven en het groene blokje in SOM. Maar de manier waarop ze het huiswerk "maakt" leidt nu niet tot het door mij bedoelde leren.

Ik deel mijn gedachten met de klas. Dat ik hun inspanningen thuis wil waarderen met groene blokjes, maar dat het ook nuttige inspanning moet zijn, die zijn vruchten afwerpt bij het doen van vergelijkbare opgaven. Dus dat ik DAT voortaan als leidraad neem voor de groene blokjes.

Sofie: "Maar mevrouw, je moet toch leren van de fouten die je maakt? En wat dan als je het fout doet?" Ze heeft goed geluisterd naar wat leraren zoal zeggen...Ja, daarvoor moet je je eigen werk kritisch nakijken, dat kan via het uitwerkingenboekje (op de ELO), en daarvoor oefenen we dus de opgaven in de les. Ik zet eind van de les demonstratief in SOM als huiswerk "opgave 14 t/m 18 af, nagekeken, kunnen" en kondig aan dat ik DAT zal controleren. Sofie verlaat met een lichte frons het lokaal als de bel gaat.

 

*H3f en Sofie heten natuurlijk niet echt zo, maar misschien heb je wel een paar "Sofies" in jouw "H3f".